LOTNISKO

INFORMACJE

Port Lotniczy położony jest w południowo-wschodniej Polsce w miesjcowości Jasionka około 10km na północ od miasta Rzeszowa. Obsługuje pasażerów z Podkarpacia, z Małopolski, z Lubelskiego i Świętokrzyskiego oraz ze Słowacji i Ukrainy. Korzystnie usytuowane pod względem geograficznym, obejmuje obszar o powierzchni ponad 650 ha. Tutaj znajduje się również jeden z wielu wybudowanych w Polsce, radarów meteorologicznych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Przy lotnisku funkcjonuje także Ośrodek Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej, zlokalizowany na południowy wschód od portu, Aeroklub Rzeszowski oraz Ośrodek Szkolenia Lotniczego Air Res Aviation oba znajdują się po wschodniej stronie lotniska.

HISTORIA

KIEDY I JAK POWSTAŁO

Początek historii sięga lat 40-tych kiedy podczas okupacji dla celów militarnych zostaje wybudowana droga startowa o długości 1200m. Pod koniec wojny, tj. w 1944 r. lotnisko zostaje kompletnie zniszczone. W 1949 r. decyzją Wydziału Lotnictwa Cywilnego Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, odbudowane lotnisko udostępnia się na potrzeby komunikacji lotniczej. Istotnym etapem w dziejach rzeszowskiego lotniska był rok 1959 i przejęcie zarządzania od Państwowych Linii Lotniczych „LOT" przez Zarząd Ruchu Lotniczego i Lotnisk Komunikacyjnych. W tym okresie wybudowano min. nowy dworzec lotniczy, płytę postojową, drogi kołowania, drogę startową oraz wieżę kontroli ruchu. Był to okres rozkwitu połączeń krajowych na trasach z Warszawą, Gdańskiem, Poznaniem, Koszalinem i Wrocławiem.

W 1974 r. lotnisko otrzymuje status portu międzynarodowego, a w 1987 r. zarządzanie nad lotniskiem przejmuje Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze". W latach 90-tych nastąpił okres załamania gospodarczego efektem którego, Polskie linie Lotnicze "LOT" zawiesiły połączenia z Rzeszowem. Sytuacja poprawia się dopiero pod koniec lat 90-tych, wznowiono połączenia ze stolicą oraz uruchomiono połączenia CARGO. W późniejszych latach, pojawienie się na Polskim rynku tanich lini lotniczych spowodowało iż Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka ponownie zaczął się rozwijać.

W dniu 18 grudnia 2007r. powołana zostaje Spółka Port Lotniczy "Rzeszów-Jasionka", która od lipca 2009 r. przejmuje zarządzanie nad lotniskiem. Od roku 2010 lotnisko przechodzi gruntowną zmianę infrastruktury tj. rozbudowa płyt postojowych, budowa nowego terminalu, rozbudowa zaplecza techgnicznego, budowa i rozbudowa dróg kołowania, budowa hangarów dla samolotów, rozbudowa CARGO, oraz szereg mniejszych inwestycji zwiększających bezbieczeństwo oraz poprawę oferowanych usług.

Źródło: Port Lotniczy

INFRASTRUKTURA

DROGA STARTOWA I DROGI KOŁOWANIA

Droga startowa - wykonana w technologii asfaltobetonu z 700-metrową, betonową końcówką na kierunku 09. Długość DS wynosi 3200m, szerokość operacyjna 45m, a tzw. pobocza 2 x 17,5m. Zorientowana jest na kierunkach 09 - 27 i wyposażona w świetlne systemy precyzyjnego podejścia ALPA-ATA CAT-I i CAT-II o długości 900m z poprzeczką w układzie krzyż, 300m od progu pasa wraz z systemem świateł typu FLASH. wizualne wskaźniki ścieżki schodzenia PAPI oraz na kierunku 27 w trakcie uruchamiania, system precyzyjnego podejścia ILS CAT-II.

Drogi kołowania - Prostopadłe do drogi startowej, oznaczone symbolami DK-A1 / A2, DK-B, DK-D1 / D2 oraz szybkiego zejścia z pasa startowego DK-C, równoległa do pasa startowego droga DK-R1 / R2 / R3 i równoległa płytowa DK-E. Wszystkie drogi przystosowane są dla samolotów kodu "E" i wykonane w technologi betonowej z poboczami z asfaltobetonu (za wyjątkiem DK-A1 / A2 - asfaltobeton) i szerokości w przedziale 23-30m i poboczach 2 x 10,5m.

PŁYTY POSTOJOWE

Płyta postojowa PPS 1 - wykonana w technologii betonowej o wymiarach 160 x 335m do niej przylega Terminal, posiada 4 stanowiska dla samolotów kodu "D" oraz 2 stanowiska dla samolotów kodu "E". dyspozycyjna PPD - znajdująca się po wschodniej stronie, wykonana z asfaltobetonu o wymiarach 90 x 55m przylegająca do PPS 1 przeznaczona głównie na postój samolotów typu General Aviation.

Płyta do odladzania PDOS - Położona jest wzdłuż drogi kołowania DK-A1, wykonana w technologi betonowej o wymiarach 131 x 250m, posiadająca 5 stanowisk kodu "C" oraz jedno kodu "E". Postojowa PPS 2 CARGO - Znajdująca się po zachodniej sronie lotniska przy końcu drogi startowej, betonowa o wymiarach 100 x 115m mieszcząca 2 stanowiska dla samolotów kodu "C" lub jedno kodu "E".

Przed hangarowa PPH - betonowa o wymiarach ok. 160 x 290m. Przeznaczona jest dla samolotów korzystających z hangarów lub jako dodatkowa płaszczyzna postojowa.

HANGARY I ZAPLECZE TECHNICZNE

Hangar H2 o wymiarach 54 x 50m jest jednokondygnacyjną konstrukcją o rzucie prostokątnym z dachem o kształcie poszycia łukowym. Przystosowany jako miejsce postojowe dla samolotu Boeing B737-900. Hangar H3 o wymiarach 84 x 80m, jednokondygnacyjna konstrukcja o rzucie prostokątnym z dachem o kształcie poszycia łukowym. Przystosowany jako miejsce postojowe dla samolotu Boeing B777-300. Oba hangary posiadają dodatkowo zaplecze socjalno-administacyjne.

Zaplecze techniczne - Składa się z budynku socjalno-biurowego przeznaczonego dla Służb Utrzymania Lotniska, budynku pełniącego rolę warsztatów. Magazynu na środki chemiczne wraz ze stanowiskami postojowymi dla samochodów do odladzania nawierzchni lotniskowych. Ponad to stanowiska postojowe dla samochodów osobowych oraz maszyn utrzymania lotniska, stanowiska postojowe dla zestawów czyszczących, stanowiska do ręcznego mycia pojazdów, wiata na stanowiska postojowe cystern lotniczych, zbiorniki na płyny do odladzania samolotów itd.

Źródło: Port Lotniczy