EPRZ-GALERIA.COM.PL

GALERIA FOTO Z PORTU LOTNICZEGO RZESZÓW-JASIONKA

LOTNISKO

INFORMACJE

Port Lotniczy położony jest w południowo-wschodniej Polsce w miesjcowości Jasionka około 10km na północ od miasta Rzeszowa. Obsługuje pasażerów z Podkarpacia, z Małopolski, z Lubelskiego i Świętokrzyskiego oraz ze Słowacji i Ukrainy. Korzystnie usytuowane pod względem geograficznym, obejmuje obszar o powierzchni ponad 650 ha. Tutaj znajduje się również jeden z wielu wybudowanych w Polsce, radarów meteorologicznych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

HISTORA

KIEDY I JAK POWSTAŁO

Początek historii sięga lat 40-tych kiedy podczas okupacji dla celów militarnych zostaje wybudowana droga startowa o długości 1200m. Pod koniec wojny, tj. w 1944 r. lotnisko zostaje kompletnie zniszczone. W 1949 r. decyzją Wydziału Lotnictwa Cywilnego Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, odbudowane lotnisko udostępnia się na potrzeby komunikacji lotniczej. Istotnym etapem w dziejach rzeszowskiego lotniska był rok 1959 i przejęcie zarządzania od Państwowych Linii Lotniczych „LOT" przez Zarząd Ruchu Lotniczego i Lotnisk Komunikacyjnych. W tym okresie wybudowano min. nowy dworzec lotniczy, płytę postojową, drogi kołowania, drogę startową oraz wieżę kontroli ruchu. Był to okres rozkwitu połączeń krajowych na trasach z Warszawą, Gdańskiem, Poznaniem, Koszalinem i Wrocławiem.

NA SKRÓTY

OFICJALNE STRONY

W 1974 r. lotnisko otrzymuje status portu międzynarodowego, a w 1987 r. zarządzanie nad lotniskiem przejmuje Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze". W latach 90-tych nastąpił okres załamania gospodarczego efektem którego, Polskie linie Lotnicze "LOT" zawiesiły połączenia z Rzeszowem. Sytuacja poprawia się dopiero pod koniec lat 90-tych, wznowiono połączenia ze stolicą oraz uruchomiono połączenia CARGO. W późniejszych latach, pojawienie się na Polskim rynku tanich lini lotniczych spowodowało iż Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka ponownie zaczął się rozwijać.

W dniu 18 grudnia 2007r. powołana zostaje Spółka Port Lotniczy "Rzeszów-Jasionka", która od lipca 2009 r. przejmuje zarządzanie nad lotniskiem. Od roku 2010 lotnisko przechodzi gruntowną zmianę infrastruktury.

INFRASTRUKTURA

DROGA STARTOWA I DROGI KOŁOWANIA

Droga startowa - wykonana w technologii asfaltobetonu z 700-metrową, betonową końcówką na kierunku 09. Długość DS wynosi 3200m, szerokość operacyjna 45m, a tzw. pobocza 2 x 17,5m. Zorientowana jest na kierunkach 09 - 27 i wyposażona w świetlne systemy precyzyjnego podejścia ALPA-ATA CAT-I i CAT-II o długości 900m z poprzeczką w układzie krzyż, 300m od progu pasa wraz z systemem świateł typu FLASH. wizualne wskaźniki ścieżki schodzenia PAPI oraz na kierunku 27 system precyzyjnego podejścia ILS CAT-II.

Drogi kołowania - Prostopadłe do drogi startowej, oznaczone symbolami DK-A1 / A2, DK-B, DK-D1 / D2 oraz szybkiego zejścia z pasa startowego DK-C, równoległa do pasa startowego droga DK-R1 / R2 / R3 i równoległa płytowa DK-E. Wszystkie drogi przystosowane są dla samolotów kodu "E" i wykonane w technologi betonowej z poboczami z asfaltobetonu (za wyjątkiem DK-A1 / A2 - asfaltobeton) i szerokości w przedziale 23-30m i poboczach 2 x 10,5m.

Płyty postojowe - Płyta postojowa PPS 1 - wykonana w technologii betonowej o wymiarach 160 x 335m do niej przylega Terminal, posiada 4 stanowiska dla samolotów kodu "D" oraz 2 stanowiska dla samolotów kodu "E". dyspozycyjna PPD - znajdująca się po wschodniej stronie, wykonana z asfaltobetonu o wymiarach 90 x 55m przylegająca do PPS 1 przeznaczona głównie na postój samolotów typu General Aviation.

Płyta do odladzania PDOS - Położona jest wzdłuż drogi kołowania DK-A1, wykonana w technologi betonowej o wymiarach 131 x 250m, posiadająca 5 stanowisk kodu "C" oraz jedno kodu "E". Postojowa PPS 2 CARGO - Znajdująca się po zachodniej sronie lotniska przy końcu drogi startowej, betonowa o wymiarach 100 x 115m mieszcząca 2 stanowiska dla samolotów kodu "C" lub jedno kodu "E".

Przed hangarowa PPH - betonowa o wymiarach ok. 160 x 290m. Przeznaczona jest dla samolotów korzystających z hangarów lub jako dodatkowa płaszczyzna postojowa.